Haziera taldeak:
gurasoak, eta 2-3-4 urteko haurrak

Munduari heltzeko gaitasuna areagotzen dute haurrek; heldutasuna hazten da eta mundu sinbolikoa berenganatzen dute. Bestalde gurasoek, era berean, handitzen dute beraien errekurtsoaz jabetzeko ahalmena; eta horren bitartez lehen sozializazio honetan agertzen diren oztopoei eta erronkei aurre egingo dute.

Egoera honek estresa ekar dezake. Aurreko etapetan finkatu den gurasoekiko atxikimendu harremanak berma nagusia izango da une honetan neska-mutilek autonomia sendoa ahalbidetuko duen autorregulazio prozesua izateko.

Talde honetan jorratzen dugu:

  • Titia kentzearen prozesua, neska.mutil bakoitzaren erritmora egokituz
  • Banatze eta indibiduazioaren prozesua
  • Agresibitatearen adierazpena
  • Mugak
  • Berdinkideekiko harremana. 
  • Esfinterren kontrola  
  • Sozializazioaren eta haur-sexualitatearen hasiera
  • Eskolatzea.
  • Sinbolikoa agertzen da
Gurasoak, eta 2-3-4 urteko haurrak

Ordutegia

Hilaren azken astelehenean
17:00etatik 19:00etara.

Kontaktua