Haurdunalditik
zuen bidelagun

2021ean Haurdunaldi Talde berriak

Haurdunaldiko talde berriak antolatzen ari gara, funtsezko unea zuen bizitzan eta zuen haurrarenean, eta aparteko garrantzia ematen diogunari gure prebentzio-ereduan.

Eskolak bikoteak taldean lan egiten duela sentitzera bideratuta daude, biak taldean egonda. Bikotearen loturak sendotzen dira eta haurraren larruazalean jartzen dira, bai gorputz-lanaren bidez, bai jaio aurretik harremanetarako eta komunikaziorako trebetasunak ikasiz. Bikotea bere kezketan eta edozein erabakitan babestua sentitzea bilatzen da.

Talde-matrizea sustatzen da, non elkarri laguntzen baitiote indarberritzeko, kezkak askatuz, irtenbideak bilatzen lagunduz eta haurren soziabilitate-baldintzak hobetuz, baita tribuan hazteko ere.

Erditzea eta erdiondokoa prestatzeko bi modalitate aurkezten ditugu:

Lehenengo modalitatea: astean hiru orduko saio bat asteazkenero, 

17: 30etik 20:30era. 25 € saio bakoitzeko. 100 €hilean.

Bigarren modalitatea: hilero bi larunbat tartekatuak, 3 hilabetez, 9:30etik 13:30era. 24 ordu dira, 6 larunbat/saiotan banatuta. 300 €

4 hilabetetik gorako emakume haurdunentzat.

Hasiera: martxoaren 6a.

Erditu ondoren, doako bisita bat egingo dugu zuen etxera, zuek laguntzeko eta ahalduntzeko. “Ukitu” masajean oinarritutako esku-hartze goiztiarraren eredua aplikatzen dugu, haurtxoak haurdunaldian eta/edo erditzean bizi izan dituen tentsio jakin batzuk leuntzeko, arintzeko eta bideratzeko, eta zuen umearen garapen harmonikoaren oinarriak ezartzeko.

Erditzetik aurrera, lagun egiten jarraitzen dugu. Hilean egun bat 2 ordu. Hastean matrikula bat ordaintzen da, eta 30 € hilean.